Heijnen Mammacare

Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden, onmogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Deze brochure legt uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking.
Indien wij een ‘ontevredenheid’ van u hebben vernomen, zullen wij deze desgewenst als klacht in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.

1. Reactie op een klacht

Teneinde uw klacht in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u bijgesloten ‘klachtenformulier’ in te vullen en dit naar ons te sturen ter attentie van Dhr. J. Heijnen. Wij zullen er alles aan doen om samen met u de juiste oplossing te vinden. Het bedrijf reageert binnen 5 werkdagen op iedere tekortkoming.

2. Aanspreekpunt

De eigenaar van het bedrijf is eerste aanspreekpunt bij iedere klacht of tekortkoming. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij klachten eerst bespreekt met de eigenaar.

3. Documentatie

Iedere klacht wordt vastgelegd op een klachtenformulier dat het bedrijf hiervoor ontworpen heeft. Op dit formulier staan de aard van de klacht en afhandeling vermeld. Ook wordt op het formulier aangegeven wat de responstijd is op de klacht.

4. Informatie

Alle maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de klacht, worden aan de klant meegedeeld en met hem/haar besproken.

5. Geschillencommissie

Indien de klant uiteindelijk niet  tevreden is met de acties die door de eigenaar ondernomen zijn naar aanleiding van de klacht, zal de onafhankelijke klachtencommissie ingeschakeld worden. Deze commissie is gevestigd onder adres:

Van Weedestraat 3
3761CA Soest
www.erisietsmisgegaan.nl

Aansprakelijkheidsverzekering

Het bedrijf is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.